top of page

ORGANISATION / GREEK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ (ΕΝΑ)

Λίγα λόγια για τον Σύνδεσμο

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτωριούχων (ΕΝΑ)  εκπροσωπεί τις οργανώσεις των παραγωγών - φυτώρια  σε όλη την Ευρώπη . Οι φυτωριακές μονάδες, όπου δηλαδή πολλαπλασιάζονται και καλλιεργούνται φυτά για εμπορικούς σκοπούς, αποτελούν μέλη των συνδέσμων κάθε χώρας και οι σύνδεσμοι αυτοί είναι μέλη του ΕΝΑ.

 

Στην πραγματικότητα, οι  σύνδεσμοι των χωρών έχουν δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Όργανο, τον ΕΝΑ,  για στενότερη οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Η στόχευσή τους είναι να προάγουν το επάγγελμα του φυτωριούχου και να δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να διακινούνται άριστα φυτά για διάφορους σκοπούς σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος.

 

Στα σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια της ιστορίας ΕΝΑ, έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών της είναι πολύ καλύτερη για την επίτευξη στόχων με αμοιβαία επικερδή αποτελέσματα . Ο ΕΝΑ προωθεί τη συνεργασία των μελών με  τους εθνικούς οργανισμούς προώθησης  και τα  ερευνητικά ιδρύματα .

 

Από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΕΝΑ, , ένας αυξανόμενος αριθμός των οργανώσεων φυτώρια έχουν ενταχθεί σε αυτόν, με 22 χώρες μέχρι σήμερα να είναι τα μέλη. Ο ΕΝΑ αντιπροσωπεύει πάνω από 27.000 φυτώρια καλλιέργεια φυτών σε περισσότερα από 125.000 εκτάρια , απασχολώντας περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και , στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα μέλη της ΕΝΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του κύκλου εργασιών των σχετικών επιχειρήσεων του φυτωριακού κλάδου.

Σκοπός του ΕΝΑ 

Μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων-μελών του, ο ΕΝΑ αντιπροσωπεύει , σε διεθνές επίπεδο , τα κοινά συμφέροντα των παραγωγών-φυτωριούχων.. Ο ΕΝΑ προσπαθεί επίσης να είναι μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών .

 

Ο σκοπός είναι , μεταξύ άλλων , να πραγματοποιούνται συναντήσεις-  επαφές με την ΕΕ , τους σχετικούς  εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και αρχές με αντικείμενα την ενθάρρυνση της επαγγελματικής κατάρτισης , την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη , τη διεθνή τεκμηρίωση , τη δημοσιότητα και εκθέσεις .

 

Ο άλλος κύριος στόχος είναι να εκπροσωπούν και να υπερασπίζεται ενεργά τα συμφέροντα των φυτωρίων σε διεθνές επίπεδο , κυρίως στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την επέκταση της Ε.Ε αλλά και της φυτωριακής αγοράς σε συνδυασμό με την εξαφάνιση των συνόρων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , οι εκπρόσωποι φυτωρίων από τη  Γερμανία και την Ολλανδία είδαν  την ανάγκη για στενότερη οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του φυτωριακού υλικού . Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση και την προαγωγή των φυτοϋγειονομικών όρων αλλά και της ευημερίας του κλάδου . Στο πλαίσιο αυτό , η ανάγκη να υπάρξει μια πλατφόρμα συζήτησης με την  ΕΕ,  συμφώνησαν και ιδρύθηκε ο ENA .

 

Ιδρυτικά μέλη ήταν τα φυτώρια και οι  οργανώσεις τους  από τη Γερμανία και την Ολλανδία .  Σύντομα εντάχθηκαν η Γαλλία , το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο  . Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών και του Συμβουλίου , ήταν σύνηθες να χρησιμοποιούν τρεις γλώσσες , γαλλικά , γερμανικά και αγγλικά . Επαγγελματίες διερμηνείς ήταν πάντα παρόντες. Αυτό κράτησε μέχρι και  τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας . Σήμερα , τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα μέσα σε ΕΝΑ και χρησιμοποιείται στις επικοινωνίες , συναντήσεις και στη Γενική Συνέλευση .

Στις αρχές του 2013 , ο ΕΝΑ ανανέωσε το καταστατικό του και έγινε μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  που εδρεύει στο Βέλγιο .

 

Εικοσιδύο χώρες αποτελούν πλέον τα μέλη του ΕΝΑ : Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχία, Δανία , Φινλανδία, Γαλλία , Γερμανία , Ελλάδα , Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία , Ολλανδία , Νορβηγία , Πολωνία , Πορτογαλία , Σερβία , Ισπανία, Σουηδία , Ελβετία , Τουρκία, Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο .

Ιστορία
Πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων

Ο ΕΝΑ εργάζεται για πολιτικά θέματα σε επίπεδο ΕΕ , αλλά και ασχολείται με οικονομοτεχνικά θέματα για τις εθνικές οργανώσεις που είναι μέλη του αλλά τα κράτη τους δεν είναι μέλη της Ε.Ε Έχει αντιμετωπίσει πολλά τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τον φυτωριακό τομέακαι συνεχίζει να παρακολουθεί τους κανονισμούς της ΕΕ που σχετίζονται με τον κλάδο .

 

Τα θέματα που καλύπτονται από την ατζέντα ENA τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν :

 

 • Πρότυπα ποιότητας της ΕΕ για τα προϊόντα των φυτωρίων

 • Λίστα ονομάτων των φυτών

 • Κωδικοί Εξαγωγών-Δασμολογικές Κλάσεις

 • Οδηγίες για τις συσκευασίες

 • Σχετικά με τις ασθένειες των φυτών

 • Περιβαλλοντικές πτυχές  της φυτωριακής δραστηριότητας

 • Καθεστώς ΦΠΑ

 • Ευρωπαϊκό Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης

 • Παρακολούθηση αποσυρόμενων αλλά και νέων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 • Εκθέσεις/Μελέτες Έρευνας Αγοράς

 • Εκπαίδευση

 • Εκσυγχρονισμός της  ΕΕ για κοινό φυτοϋγειονομικό καθεστώς.

Η Δομή του ΕΝΑ

Το επίσημο και κυρίαρχο όργανο του ENA είναι η Γενική Συνέλευση . Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτά που ορίστηκαν από τα μέλη που εκπροσωπούν τους συνδέσμους των κρατών. Η διάρκεια της συμμετοχής τους δεν περιορίζεται . Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο , μία φορά το χειμώνα , συνήθως στο  Έσσεν στην IPM και μια φορά το καλοκαίρι , σε μια από τις χώρες μέλη .

 

Ο Πρόεδρος είναι ο επικεφαλής του ΕΝΑ . Επίσης,  Αντιπρόεδρος και Ταμίας είναι τα άλλα μέλη του Δ.Σ του ΕΝΑ . Κατά την θητεία του Δ.Σ (2 χρόνια) την καθημερινή εργασία αλλά και τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης επιμελείταιο Γενικός Γραμματέας.

 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων και την εξυπηρέτηση των  συμφερόντων του κλάδου , ο ENA έχει διαφορετικές ομάδες εργασίας :

 • Ομάδα εργασίας για τη Νομοθεσία της ΕΕ , υπό την προεδρία του κ Henk Raaijmakers.

 • Ομάδα εργασίας που αφορά Προωθητικές Ενέργειες , υπό την προεδρία του κ Leon Smet .

 • Ομάδα εργασίας που αφορά στη Διεθνή Ονοματολογία του Φυτικού Υλικού  , υπό την προεδρία του κ Leon Smet και διευθύνεται από τον Δρ Μάρκο Χόφμαν.

 • Ομάδα εργασίας για την Αειφορία. 

Αυτό επιτρέπει ENA να αξιοποιήσει τη σχετική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων .

Ο ΕΝΑ νιώθει ευγνώμων για τη συνεργασία με τους προηγούμενους Προέδρους, οι οποίοι είναι:

1991 - 1994        Alex Spaargaren (Ολλανδία)

1994 - 1996        Andre Briant (Γαλλία)

1996 - 1999        Lorenz von Ehren (Γερμανία)

1999 - 2002        David Clark (Ηνωμένο Βασίλειο)

2002 - 2004        Willem Sanders (Ολλανδία)

2004 - 2006        Peter Schjott (Δανία)

2006 - 2008        Gwen Byrne (Ιρλανδία)

2008 - 2010        Willy De Nolf (Βέλγιο)

2010 - 2012        Jaume Riera (Ισπανία)

2012 - 2014        Maurizio Lapponi (Ιταλία)

2014 - 2018        Tim Edwards (Ηνωμένο Βασίλειο)

2018 -  2021       Jan-Dieter Bruns (Γερμανία)

2021 -                 Henk Raaijmakers (Ολλανδία)

Επικοινωνήστε με το EΝΑ στην Ελλάδα

Πληροφορίες για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΣΕΦΥ)

 

Νίκος Θυμάκης-Επίτιμος Πρόεδρος

info@esefy.gr

nikthymakis@gmail.com

mob: +30 6958104535

bottom of page